Bellsunds planteliv

Små soppI mosetundraen finner man drøssevis av små sopp hvis man ser godt etter. (Bilde: Jørn Henriksen) Turister på vandring i karrig vegetasjon sørvest for Calypsobyen.Cruiseturister på vandring sørvest for Calypsobyen, Bellsund. En karrig vegetasjon domineres av reinrosehei. I bakgrunnen Wijkanderberget (561 moh.) (Bilde: Øystein Overrein / Norsk Polarinstitutt)

Floraen rundt Bellsund og de innenforliggende fjordene Van Mijenfjorden og Van Keulenfjorden er variert. Mesteparten av de vegetasjonsdekte områdene tilhører den nordlige arktiske tundrasonen. Sør for Bellsund finner vi i hovedsak en fuktig vegetasjonstype med fjellbunke som karaktérart. En middels fuktig, sur tundra karakterisert av vardefrytle preger de lavereliggende områdene rundt Van Keulenfjorden. I høyden sør for Bellsund er det polar ørken med samme karakterart. De høyereliggende områdene mellom Van Keulenfjorden og Van Mijenfjorden tilhører arktisk polarørkensone og karakteriseres av svalbardvalmue. Ute ved Midterhuken under fuglefjellene og tilsvarende ved Vårsolbukta nord for Bellsund har vi en rikere vegetasjonstype – såkalt mosetundra. Denne gjødsles av sjøfugl og gjess. Innover på sørsida av Van Mijenfjorden dominerer fuktige vegetasjonstyper med vardefrytle. På fjordens nordside derimot er vegetasjonen mere varmekjær og tilhører den mellomarktiske tundrasone. Her kommer kantlyngtundra inn. Denne finnes utover mot og i Reindalen. Reindalens sentrale og lavereliggende områder preges imidlertid av sure myrkomplekser. Berzeliusdalen igjen har tilsvarende vegetasjon som sørsida av Van Mijenfjorden. På flyene nord for Vårsolbukta dominerer en fuktig myrvegetasjon med fjellbunke.

Oppdatert april 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø