Om Cruisehåndboka

Isfjell og cruiseskip i Isfjellbukta ved vestre Torellbreen på vestkysten av SpitsbergenIsfjell og cruiseskip i Isfjellbukta ved Vestre Torellbreen på vestkysten av Spitsbergen. (Bilde: Jørn Henriksen)

Formålet med «Cruisehåndbok for Svalbard er å gi kvalitetssikret informasjon om geografi, naturforhold, historie og kulturminner til publikum som ferdes langs Svalbards kyster med båt. Vi har tatt utgangspunkt i de områdene som besøkes mest av cruiseskip, basert på Sysselmannens statistikk om antall anløp og personer på land for ulike landstigningsplasser. Samtidig er det lagt vekt på å velge landstigningsplasser som fortsatt tåler besøk og presentere stoffet på en slik måte at det kan bidra til best mulig beskyttelse av sårbare verdier.

Håndboka er bygd opp med innledende kapitler om Svalbards geografi, natur, historie, kulturminner og miljølovgivning. Deretter kommer kapitler som omtaler de ulike kyst- og fjordområdene. For områdene langs Spitsbergens vest- og nordkyst er det presentert et utvalg av de mest besøkte landstigningsplassene, med praktiske råd om hva man kan oppleve og hvilke hensyn som må tas. En forvaltningsplan for Nordaust-Svalbard naturreservat og Søraust-Svalbard naturreservat forventes å være ferdig godkjent i 2015. I denne utgaven av cruisehåndboka er det derfor ikke detaljert presentasjon av landstigningsplasser på denne delen av Svalbard.

Dette er en nettutgave, som vil bli revidert etter behov. Håndboka er er også oversatt til engelsk, se lenke i toppmenyen. Det er også utgitt en noe forkortet, trykt utgave i Norsk Polarinstitutts håndbokserie på både norsk og engelsk.

Kristin Prestvold har hatt ansvar for stoff om historie og kulturminner, mens Øystein Overrein, Jørn Henriksen og Bjørn Fossli Johansen har hatt ansvar for det øvrige stoffet. I tillegg til de fire forfatterne har Stein Tronstad og Ivar Haugen bidratt til faktainnsamling og tidlige utkast av manus. Winfried Dallmann har skrevet det innledende kapittelet om geologi i kapittel 1 og for øvrig bidratt til kvalitetssikring av geologiske opplysninger i de andre kapitlene. Lennart Nilsen har bidratt til opplysningene i det innledende kapittelet om planteliv. Ellen Øseth har skrevet kapittelet om klima.

Oddveig Øien Ørvoll har laget kartene, Audun Igesund har hatt ansvar for layout, Frode Skarstein har bistått med tilrettelegging for internett, Ann Kristin Balto har vært behjelpelig med å finne bilder og Fred Inge Presteng har gjennomgått manus med sikte på forbedring av språket.

Konseptet for håndboka og utvalget av landstigningsplasser har vært diskutert med Sysselmannen på Svalbard, Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). Vi takker Sysselmannen på Svalbard og Svalbard Museum for tillatelse til bruk av bilder.

Norsk Polarinstitutt, Tromsø, 5. mars 2015

Øystein Overrein
Redaktør

Oppdatert mars 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø