Woodfjordens planteliv

Høyereliggende og karrige områder rundt Woodfjorden og sidefjordene tilhører den arktiske polarørkensonen. Karakterarten her er svalbardvalmue. Reinsdyrflya har en vegetasjonstype kalt fjellrappsnøleier. Denne tilhører den nordlige arktiske tundrasonen. Samme vegetasjonstype finnes på motsatt side av fjorden ved Gråhuken. Dette er et viktig botanisk område som inneholder truete karplantearter.

De lavereliggende områdene på sørsida av Liefdefjorden, rundt Bockfjorden og på østsida av Woodfjorden har en mer varmekjær vegetasjonstype kalt kantlyngtundra. Denne tilhører den mellomarktiske tundrasonen. Det samme gjør de ustabile sedimentområdene nederst i Woodfjorddalen. Et eksempel på varmekjær vegetasjon er området rundt de varme kildene i Bockfjorden. Ved Trollkjeldene finner vi seks karplanter, seks mosearter og en art kransalge som ellers ikke er kjent på Svalbard. De vokser i et mer eller mindre sirkulært område på ca. 1 dekar rundt kildene. Dette er en unik botanisk lokalitet som er sårbar for tråkkskader. Området er også attraktivt for planteetere som gjess, reinsdyr og rype. Sårbare karplanter finnes også ved Jotunkjeldene og i Sørdalsbukta vest for Liefdefjorden.

Oppdatert mai 2009

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø