Isbjørntrekket mellom Storfjorden og Hornsund

Forskere har bedøvet og merket en isbjørnForskere har bedøvet og merket en isbjørn i Hornsund. Tallet på baken er for å kunne identifisere bjørnen visuelt på lang avstand. Tallet forsvinner med slitasje og hårfelling. Mer enn 100 bjørner er satellittmerket på Svalbard – disse gir innsikt i forflytningsmønster og tilpassing til varierende isforhold. (Bilde: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt) Satellittdata fra en isbjørnbinne sommeren 2005Dette bildet viser satellittdata fra en isbjørnbinne sommeren 2005. Hun fulgte drivisen rundt Sørkapp og vandret videre inn i Hornsund. Dette er et typisk migrasjonsmøster. (Bilde: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt)

Området er kjent for høy tetthet av isbjørn. For besøkende fra sjøsiden er det spesielt tidlig i sesongen, når det fremdeles ligger fastis i Brepollen, at sjansene er gode for å treffe på ishavets konge.

Grunnen til at Hornsund er et godt område for isbjørn er sammensatt. En viktig årsak er at ringselen kaster (føder unger) på isen i dette området om våren. Senhøstes migrerer bjørnene inn til Hornsund ettersom isen dannes på østsiden av Spitsbergen. Hvilken vei de kommer avhenger av hvordan isen dannes og driver, men det er relativt stort gjennomtrekk i Hornsund. Eksempelvis kommer isbjørn med drivisen rund Sørkapp og inn i Hornsund fra vest, fortsetter over Hornbreen og ned til østkysten av Spitsbergen igjen.

Helge Ingstad beskriver dette trekket i boka Landet med de kalde kyster fra 1948 – da mest med erfaringsbasert kunnskap fra fangstfolk. I nyere tid viser det seg at hovedtrekkene i Ingstads beskrivelse holder stikk når man ser moderne telematriser over bjørnenes bevegelser basert på satellittdata fra sendere festet på binner.

Les mer om isbjørn

Oppdatert mai 2009

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø