Kongsfjordens geologi og landskap

Collethøgda, Dana, Pretender og DronningfjellaUtenfor sidemorenen vest for Kongsbreen i Kongsfjorden. Fra venstre mot høyre ser vi Colletthøgda, Dana (den sørligste toppen i Tre Kroner), Pretender og Dronningfjella. (Bilde: Mats Hjelle / Sysselmannen på Svalbard) Fuglefjellet StuphalletFuglefjellet Stuphallet vest for Ny-Ålesund. Nederst mot sjøen ses tydelig de underliggende lagene med rødlig sandstein som en gang var ørkensand. (Bilde: Kristen Fossan / Norsk Polarinstitutt) Marmor med dolomittganger på BlomstrandhalvøyaMarmor med dolomittganger på Blomstrandhalvøya. Sjøen har gjennom tusener av år laget huler i berggrunnen. Over flomålet finnes det mange steder huler og dreneringsganger laget av grunnvannet. (Bilde: Lise Øvrum / Sysselmannen på Svalbard) Øy i havOversiktsbilde tatt fra nordsiden av Kongsfjorden. Vi ser Blomstrandhalvøya som er blitt ei øy på grunn Blomstrandbreens tilbaketrekning. I bakgrunnen ligger Brøggerhalvøya og – lengst ute – Prins Karls Forland. (Bilde: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt) Blomstrandbreen sett fra JuttaholmenBlomstrandbreen sett fra Juttaholmen. I bakgrunnen ser vi Løvlandfjellet. Til høyre i bildet Feiringfjellet. På grunn av breens tilbaketrekning har Blomstrandhalvøya siden 1990-tallet vært en øy. Det åpne sundet kan skimtes mellom seilskipet og lettbåten. (Bilde: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt) Conwaybreen kalver i sjøenConwaybreen kalver i sjøen innerst i Kongsfjorden. (Bilde: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt) Satelittfoto over Kvadehuksletta og de ytre deler av BrøggerhalvøyaSatelittfoto over Kvadehuksletta og de ytre deler av Brøggerhalvøya. På fotoet ses de hevede strandvollene godt. Kongsfjorden er øverst i bildet. Oppe til høyre ligger fuglefjellet Stuphallet. De frodige arealene under fjellet fremstår med rødbrun farge. (Bilde: Norsk Polarinstitutt) Utsyn fra Kronprins Olavs Fjell over Möllerfjorden mot sør og i retning KrossfjordenUtsyn fra Kronprins Olavs Fjell over Möllerfjorden mot sør og i retning Krossfjorden. Prins Karls Forland skimtes lengst bak. Kong Haakons Halvøy til høyre. (Bilde: Mats Hjelle / Sysselmannen på Svalbard) Lilliehöökbreen som kalver i sjøenInnerst i Lilliehöökfjorden finner vi den store Lilliehöökbreen som kalver i sjøen. Brefronten har en bredde på hele 7 km og gir et mektig inntrykk. Breen er en såkalt isstrøm fra de sentrale deler av Albert I Land. (Bilde: Mats Hjelle / Sysselmannen på Svalbard) Munningen av MöllerfjordenMunningen av Möllerfjorden. Kongshamaren til venstre og videre fjellene på østsida av Möllerfjorden. (Bilde: Jørn Henriksen)

Området ligger på vestsiden av Spitsbergen fra 78° 45´N til 79° 20´N. Det omfatter Forlandsundet nord for fra Sarstangen, hele Kongsfjorden og Krossfjorden med sidearmene Möllerfjorden og Lilliehöökfjorden Vestre del av Forlandsundet tilhører Forlandet nasjonalpark, mens Krossfjorden med omland er en del av Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark. I tillegg ligger det fire naturreservater innenfor området. (Se kapittel 1 for nærmere beskrivelse av verneområdene på Svalbard).

Området rundt Kongsfjorden og Krossfjorden har en storslått natur. Fantastiske fjellformasjoner avspeiler de ulike geologiske periodene. Brøggerhalvøya ligger innenfor et område av Svalbard som preges av skyveforkastninger fra den gang Grønland ble presset mot Svalbard, noe som skjedde i tidlig tertiær. Resultatet er at eldre grunnfjellslag har blitt liggende oppå yngre lag, blant annet i underkant av Zeppelinfjellets nordside. Fjelltoppene på sørsida av Kongsfjordens indre deler og mot Uvêrsbreen består også av grunnfjell. Delvis er det fyllitter med kvartsittlag og delvis glimmerskifer og marmor . Fjellene som stikker opp av breene innerst i fjorden er yngre – fra karbon og perm. Tre Kroner er blant de mest iøynefallende med sin pyramideform der horisontale lag fra karbon ligger oppå svakt foldete lag fra devon. Ytterst på Brøggerhalvøya bærer berggrunnen preg av at det har foregått mange overskyvinger.

Under Stuphallet mellom Brandalpynten og Kongsfjordneset, samt omkring Brøggerbreane like sør for Ny-Ålesund, finnes rødlig sandstein som stammer fra ørkensand. Denne ble dannet da Svalbard lå på samme breddegrad som Nord-Afrikas ørkenstrøk ligger på i dag. Disse sandsteinene er årsaken til at breelvene i området har en sterkt rødlig farge.

På nordsida av fjorden er det i hovedsak omdannede grunnfjellsbergarter som marmor og glimmerskifer. Fra Blomstrandhalvøya og nordover strekker det seg et bredt belte med dolomittstein og marmor. Her finnes mindre huler og dreneringshull. Dette er fenomener som er typiske for såkalte karstlandskap hvor kalk (som marmor består av) løses opp av grunnvannet.

Når vi står på dekket av en båt i Kongsfjorden har vi et vidt utsyn innover mot høye fjell og store breer. Midtveis i fjorden finner vi Blomstrandhalvøya, som på grunn av Blomstrandbreens tilbaketrekking i løpet av 1990-årene er blitt en øy.

Rett overfor Blomstrandhalvøya, på den andre siden av fjorden, ligger forskningssamfunnet og bosettingen Ny-Ålesund. Lengst inne i fjorden strekker de fire store brearmene Kongsbreen, Kronebreen, Kongsvegen og Conwaybreen seg helt ut i fjorden. Er du heldig, kan du oppleve at en av de kalver i sjøen med dype drønn og kraftig bølgedannelse.

Brøggerhalvøya på sørvestsiden av Kongsfjorden danner et fjellandskap med 600-800 meter høye topper og sju breer som alle har brefronter oppe på land. Lengst vest på Brøggerhalvøya ligger Kvadehuksletta. Det er ei stor kystslette med en rekke gamle, hevede strandvoller som ses som lave terrasser i terrenget. Noen av avsetningene ble dannet for så lenge som 130 000 – 290 000 år siden, mens terrassene viser en gradvis tilbaketrekning av kystlinjen etter siste istid, dvs. i løpet av de siste 10 000 år. Kullforekomstene sør for Kongsfjorden var grunnlaget for gruvedriften i Ny-Ålesund som startet i 1920 og varte fram til 1962. Etter en rekke ulykker i gruvene, satte til slutt en stor eksplosjonsulykke der 21 mennesker omkom, stopper for videre drift.

Sør i området finner vi Forlandsrevet som deler Forlandsundet i en nordlig og en sørlig del. Dybden ved revet er på ca. 4 meter, noe som gjør at de fleste større båter ikke kan passere.

Nord for Kongsfjorden ligger Krossfjorden omkranset av høye fjell og fem breer som ender i fjorden. Omtrent tjue kilometer inn deler Krossfjorden seg i to med Kong Haakons Halvøy i midten. Lilliehöökfjorden er navnet på den vestlige fjorden og Möllerfjorden er navnet på den østlige.

Lilliehöökfjorden med Kong Haakons Halvøy på østsiden samt høye, frodige fjell på vestsiden og den store Lilliehöökbreen i fjordbotnen skaper et fantastisk panorama.
Den østlige delen av Krossfjorden med Möllerfjorden har alpine fjell, gjennomskåret av breer som kalver i sjøen. Möllerfjorden har tre sidearmer - Tinayrebukta, Mayerbukta og Kollerfjorden.

Oppdatert mai 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø