Nordaustlandets planteliv

Svalbardvalmuen (Papaver dahlianum)Svalbardvalmuen (Papaver dahlianum) er en karakterart for den arktiske polarørkensonen. (Bilde: Øystein Overrein / Norsk Polarinstitutt) Nesten vegetasjonsløst landskap på nordsida av PalanderbuktaGoldt, nesten vegetasjonsløst landskap på nordsida av Palanderbukta. (Bilde: Kit Kovacs & Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt)

Nordaustlandet har hovedsakelig en vegetasjon som tilhører den arktiske polarørkensonen. Store deler av øya er imidlertid mer eller mindre fri for vegetasjon. Bare 1 % av øya er dekt av grasrike vegetasjonstyper. På halvøyene i nord og på øyas midtre deler øst for Wahlenbergfjorden er vegetasjonen dominert av vardefrytle (Luzula confusa). Områdene rundt Murchisonfjorden og Wahlenbergfjorden og de indre delene av Rijpfjorden har en litt mer varmekjær vegetasjonstype, karakterisert av snøfrytle (Luzula arctica) - et halvgras tilhørende den nordlige arktiske tundrasonen. Disse områdene er også de viktigste beiteområdene for rein.

I Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater vokser 11 rødlistede karplantearter. Innenfor førstnevnte reservat er det registrert 102 arter karplanter.

Oppdatert mai 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø