Jotunkjeldene i Bockfjorden [79° 20' N 13° 00' Ø]

Omkranset av isbreer og raggete fjelltopper i vest, det massive, røde sandsteinsfjellet i øst og Sverrefjell-vulkanen i sør ligger de varme kildene – i dobbel forstand en geologisk «hot-spot» på Svalbard.

Jotunkjeldene

Fra den østre og mest velutviklede av Jotunkjeldene. Utsikt nordover Bockfjorden og ytre del av Woodfjorden. (Bilde: Bjørn Fossli Johansen / Norsk Polarinstitutt)

Vær varsom:
  • Rør ikke kildene.
  • Tråkk ikke på kalkavsetningene.
Morenejord langs siden av de varme kildeneDe varme kildene har bygd opp kalkavsetninger som lett skades av tråkk, særlig i de bratte skråningene. Tråkk derfor ikke på kalkavsetningene, men gå på morenejorda langs sidene. (Bilde: Bjørn Fossli Johansen / Norsk Polarinstitutt) På toppen av de varme kildenePå toppen av kildene har naturen selv ryddet plass ved at kalkavsetningen har skjøvet morenejorda til side. Etter som kalkavsetningen er sårbar, anbefales det kun å tråkke på morenejorda og bruke steinringen rundt kalkavsetningen som ståplass når man skal nyte synet av kilden og utsikten over fjorden. (Bilde: Jørn Henriksen)

De to Jotunkjeldene ligger inne i bunnen av Bockfjorden, nær sjøen og ca. 50 moh. De består av store, terrasselignende hauger som er dannet av kalkutfellinger fra kildene. På toppen av den østre haugen finner vi to kilder der det kommer opp varmt vann som renner ned på framsiden. Den vestre haugen har en kilde som kommer ut midtveis nede i skråningen. Denne har ikke lenger noen kilde på toppen.

Vannet i kildene er grunnvann som er oppvarmet slik at temperaturen ved overflaten er 20 °C eller varmere hele året. Dette har sammenheng med tidligere vulkansk aktivitet langs en forkastning i berggrunnen. Kildevannet inneholder oppløste mineraler fra berggrunnen som avsettes når vannet kommer til overflaten. Rundt kildene har det bygget seg opp terrasser, hovedsakelig av kalkavsetninger. I kildene finnes moser og alger som ellers ikke vokser på Svalbard.

8 km lenger inne i dalen ligger Trollkjeldene, som er større enn Jotunkjeldene. Her er det målt en vanntemperatur på opptil 28,3 °C.

Sårbare elementer

Kalkavsetningene som er bygd opp av kildene er skjøre og eroderes lett. Tråkk derfor ikke på kalkavsetningene, men gå på den omkringliggende morenejorda.

Anbefalte ruter

Følg stien fra landingsplassen under østre Jotunkjelde og gå opp på oversiden av kilden fra en av sidene. Tråkk ikke på kalkavsetningene

Oppdatert mai 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø