Mushamna [79° 35' N 14° 00' Ø]

Langt ute i Woodfjorden finner vi ei velutstyrt fangsthytte bygd av drivtømmer, med polarhunder, store vedstabler og et kjøttstativ hvor selskrotter og reinskjøtt henges opp utenfor isbjørnens rekkevidde. Mushamna bebos av ulike fangstmenn som får låne hytta av Sysselmannen for ett år av gangen. Turoperatører må avtale besøk med fangstmannen en god tid i forveien.

Mushamna_med_selskinn_rett_horisont.jpg

Vær varsom:
  • Landstigning nær hytta må avtales god tid i forveien med fangstmann.
  • Dersom fangstmann ikke ønsker besøk, må dette respekteres.
  • Gå ikke inn i hytta uten å være invitert.
  • Rør ikke ting som tilhører fangststasjonen.
  • Spør fangstmann før du går bort til hundene.
  • Vis hensyn til hekkende ærfugl og rødnebbterne. Følg stien opp til hytta og se hvor du setter foten.
VedDet går med mye ved for å holde varmen. (Bilde: Bjørn Fossli Johansen / Norsk Polarinstitutt) Fangstmann Jon Grande Dahl foran nybygd badstuFangstmann Jon Grande Dahl, som overvintret sesongen 2004–2005, foran nybygd badstu. (Bilde: Bjørn Fossli Johansen / Norsk Polarinstitutt)

Mushamna ligger på østsiden av Woodfjorden, tvers overfor utløpet av Liefdefjorden. Hytta ligger på et nes ca. 1 km nord for selve Mushamna (lagunen).

Hytta i Mushamna ble bygd av Reidar Hovelsrud i 1987. Den er bygd av drivtømmer og er uvanlig stor i forhold til eldre fangsthytter på Svalbard. Hytta har et ytre rom for opphenging av vilt og skinn, et midtrom med verksted og et indre rom med stue, kjøkken og soveplass. Den ble solgt til Staten i 1997.

De aller fleste fangsthyttene på Svalbard er i for dårlig forfatning til å egne seg for overvintring. To av hyttene derimot, Austfjordneset i Wijdefjorden og Mushamna, er i god stand og brukes fortsatt i forbindelse med overvintringsfangst. Kvalifiserte søkere melder hvert år sin interesse, og Sysselmannen avgjør hvem som får disponere fangsthytte og fangstterreng. Dette er vederlagsfritt. Fangstoppholdet tar til sist i juli og avsluttes etter ett år. Det er mulig å forlenge oppholdet ytterligere ett år.

Fangsten drives både på land og på isen. Hovedbyttet er fjellrev, som fanges i tradisjonelle fall-lemmer eller slagfeller. Fangsten omfatter også sel, rype, kortnebbgjess og et begrenset antall reinsdyr. I tillegg fiskes røye både i ferskvann og sjøen. Dunsanking tillates på øyene i fjorden, men sankingen har lite omfang.

Spesielle detaljer

Besøk må avtales av turoperatør med fangstmannen (på HF radio god tid i forveien). Ettersom det er ulike fangstmenn hvert år, vil holdningen til å ta imot besøk variere. Dersom fangstmenn ikke ønsker besøk, må dette respekteres.

Det er vanligvis flere polarhunder lenket fast nord for hytta. Hundene fungerer som isbjørnvarsling, men brukes også som trekkdyr. De vil reagere forskjellig på fremmede. Spør fangstmannen før du går bort til dem.

Sårbare elementer

Ærfugl og rødnebbterne hekker langs skrenten mot stranda og rundt stasjonen. Følg stien opp til hytta og vær forsiktig når du tråkker. Ærfuglene trykker ekstremt hardt her, og de er vanskelige å oppdage, selv på nært hold. Unngå å skremme dem av redet. Du oppdager også raskt at terner hekker i området. Se hvor du setter foten, så du ikke tråkker på egg.

Landstigningssteder

Rett nedenfor fangsthytta. Unngå bruk av selve Mushamna (lagunen) fordi isbjørn ofte har tilhold her.

Oppdatert mai 2009

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø