Richardlaguna

Richardlaguna er et markert landskapselement på nordøstre del av Prins Karls Forland. Sandbankene som skiller laguna fra sjøen er en av de større liggeplassene for hvalross på Svalbard. I nærområdet til laguna ligger rester av gamle fangsthytter fra den norske overvintringsfangsten på begynnelsen av 1900-tallet og graver fra hvalfangsttida på 1600- og 1700-tallet.

Hvalrosser foran Richardlaguna

En større gruppe av hvalross-hanner har samlet seg på sandbankene foran Richardlaguna. (Bilde: Kit Kovacs & Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt)

Vær varsom:
 • Hold avstand til hvalross som ligger oppe på land, slik at de ikke uroes.
 • Rør ikke hvalfangergravene.
Nederlandsk hvalfangergrav på Heemskerckneset nord for RichardlagunaNederlandsk hvalfangergrav med tre parallelt nedgravde kister på Heemskerckneset nord for Richardlaguna på Prins Karls Forland. Kista nærmest i bildet er sprengt opp av frosten, og steinene som dekket kista er fjernet. (Bilde: Lise Øvrum / Sysselmannen på Svalbard)

Nordøst på Forlandet, rett nord for Murraypynten og Forlandsrevet, ligger Richardlaguna. Det er ei ca. 7 km lang og 2–3 km bred lagune innenfor store sandbanker som skiller den fra Ferskvassbukta og Forlandsundet. Sør og nord for lagunen ligger store strandflater/flyer (gammel havbunn). Innenfor lagunen er terrenget nokså flatt et stykke før det stiger opp i fjell på 400–500 meters høyde. Fjellrekken gjennomskjæres av flere markerte dalfører – Niggdalen, Sutordalen, Glenmoredalen og Glenbegdalen som alle ligger i retning øst–vest. På strandflata som omgir Richardlaguna, ligger det flere små vann.

Richardlaguna er best kjent fordi den er en av få liggeplasser for hvalross langs vestkysten av Svalbard. Den er lett tilgjengelig fra Ny-Ålesund og er mye besøkt både av cruiseturister, individuelle reisende med båt og folk fra Ny-Ålesund. Antall hvalrosser som ligger her varierer gjennom sommeren, men kan på det meste være oppe i ca. 50–60 dyr. Tidlig på sesongen ligger det også ringsel på isen inne i laguna.

Sårbare elementer

Hvalrosshanner er robuste dyr, men hensyn skal tas slik at det ikke oppstår uro i flokken og dyr går på sjøen. Følgende generelle ferdselsråd gis ved liggeplasser for hvalross:

 • Hvalrosser kan være følsomme overfor båter og menneskers ferdsel. Observer dyrene på avstand i kikkert for å se om det er ro i flokken.
 • Gå ikke med båt nært opp til land utenfor flokkens liggeplass.
 • Landstigning fra lettbåt skal skje minst 300 m ut til side for flokken og på lesiden av denne.
 • Del turistene inn i små grupper (maks. 25 personer) og informer gruppen om rutiner på forhånd. Guidens anvisninger skal følges.
 • Ikke gå inn mot dyrene fra ulike retninger.
 • Unngå å lage silhuett mot horisonten.
 • Hold lavt støynivå. Begrens ordrer, samtaler og motorstøy til et minimum.
 • Gruppen må bevege seg sakte og samlet mot flokken. Følg hele tiden med på dyrenes reaksjon.
 • Hold gruppen samlet, ikke lag en halvsirkel rundt hvalrossene.
 • Er det bare hanndyr i flokken, er de normalt mer tolerante for menneskers nærvær. En kan nærme seg dyrene ned til en avstand på minimum 30 m. Det må holdes langt større avstand til flokker med innslag av hunndyr med unger – minimum 150 m. Disse avstandene gjelder også til hvalross på isflak.
 • Ved første tegn til uro i flokken (selv om avstanden er langt over 30 m), må man stoppe opp og gjøre retrett samme vei som man kom.
 • Kom aldri mellom flokken og sjøen. Dyrenes retrett sperres og de blir urolige.
 • Gå ikke med lettbåt nær svømmende hvalross eller hvalross på isflak. De kan bli irriterte og farlige situasjoner kan oppstå.

Området inneholder også kulturminner fra hvalfangsttida. Blant annet ligger en trippelgrav fra den nederlandske hvalfangsten på Heemskerckneset.

Landstigningssteder

Valg av sted for landstigning bør gjøres ut fra hvor hvalrossene ligger og slik at de ikke forstyrres. Vindretningen er også av betydning. Ofte går man inn munningen av laguna og setter folk i land på innsida av den nordre landtunga/sandbanken eller sør på Sildresletta. Lagunen er mange steder grunn. En bør derfor helst gå inn rundt flo sjø og komme seg ut før det blir lavvann.

Oppdatert mai 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø