Brucebyen [78° 38.2' N 16° 44' Ø]

Rett overfor Pyramiden i Billefjorden står en liten husklynge kalt Brucebyen. Husklyngen ble bygd i 1919 av den skotske polarforskeren William Spiers Bruce og selskapet The Scottish Spitsbergen Syndicate Ltd. som base for selskapets kullundersøkelser i området. Håpet var å finne drivverdige kullforekomster.

Brucebyen

Vær varsom:
  • Brucebyen er et fredet kulturmiljø.
  • I bukta øst for Kapp Napier er det grunt og tørrfall på lavvann.
  • Vær oppmerksom på beitende gjess og fugler som hekker på flatmark.
  • Gå ikke på sårbar mose ved breddene av tjernene.
Bergverksutstyr og tekniske installasjoner samlet sammen og lagretBergverksutstyr og tekniske installasjoner samlet sammen og lagret ved hyttene. Det er ikke alltid like enkelt å vite hva utstyret ble brukt til (men i sin tid må det ha hatt sin funksjon). Spennende og interessante kulturminner fra den gang det var aktivitet i Brucebyen og store håp for fremtiden. (Bilde: Jørn Henriksen) Overgrodd skinnegangEtter snart 100 år er reinrosa i ferd med å overta skinnegangen fra The Scottish Spitsbergen Syndicate. (Bilde: Bjørn Fossli Johansen / Norsk Poalrinstitutt)

Brucebyen ligger vakkert til inne i Billefjorden, like i nærheten av Nordenskiöldbreen og dens mektige brefront. Landskapet langs Billefjorden kan regnes som et sammenhengende kulturmiljø tilknyttet Scottish Spitsbergen Syndicate Ltd. (SSS). Selskapets aktiviteter i området på begynnelsen av 1900-tallet gir seg uttrykk både i form av fysiske rester som ligger spredt rundt omkring i landskapet og i form av stedsnavn. SSS har virkelig skrevet sin historie inn i dette landskapet.

Brucebyen er en liten husklynge som opprinnelig het Bruce Camp etter William Spiers Bruce (1867-1921)som var skotsk oseanograf og polarforsker. Bruce kom først til Svalbard i 1898 som forsker og gjest om bord på fyrst Albert av Monacos skip «Princesse Alice». Han var på Svalbard igjen i 1899. Neste gang han besøkte Svalbard var i 1906 da han av samme fyrste fikk støtte til utforskning og kartlegging av Prins Karls Forland. Gjennom sitt liv besøkte Bruce Svalbard ni ganger. Aller siste gang var i 1920 da han en kort periode bodde i Brucebyen. Han var da en syk mann og døde ikke lenge etterpå.

I 1909 dannet Bruce The Scottish Spitsbergen Syndicate Ltd., og før første verdenskrig annekterte syndikatet store områder på Svalbard med tanke på mineralutvinning. Under krigen hadde de ingen aktivitet her. I 1919 ble SSS reorganisert og gjenopptok aktiviteten, særlig i området mellom Billefjorden og Tempelfjorden, men også på Forlandet og på østkysten av Spitsbergen.

I dag er dette det best bevarte anlegget etter selskapets virksomhet. Brucebyen består av 4 forholdsvis store hus: 3 arbeiderbrakker og 1 uthus som ligger konsentrert i et lite område, nærmest som et tun. Byen ble bygd opp av prefabrikkerte hus medbrakt fra Skottland og montert opp på stedet etter et sinnrikt system hvor hver bygning og bygningsdel hadde sitt eget nummer og navn. På veggene i brakkene er det fremdeles mulig å se disse samt andre inskripsjoner som direkte kan relateres til SSS og den skotske aktiviteten her. I dag brukes den ene brakken som tjenestehytte av Sysselmannen. Den største bygningen på stedet (den såkalte Russehytta) brant ned i 2010, men en kopi ble satt opp igjen i 2012.

Området i og rundt Brucebyen har mange spor etter aktivitetene fra den gang byen var virksom, og rundt husene og omkring i terrenget finnes det tekniske installasjoner etter aktivitetene her for 90 år siden. Noe av dette kan forveksles med skrot og avfall, men på Svalbard er dette automatisk fredete kulturminner som lar oss oppleve den «Klondyke»- situasjonen vi hadde på Svalbard i de første tiårene av 1900-tallet.

Sårbare elementer

Kulturminnene er spesielt sårbare, de ligger spredt rundt hyttene. Skinnegangen strekker seg over tundraen i områder hvor det er naturlig å gå. Vær varsom hvor du trår.

Landstigningssteder

Det er mulig å gå i land flere steder i nærheten av Brucebyen. Lokaliser de gamle skinnegangene og gå i land i nærheten av dem.

Anbefalte ruter

Følg skinnegangen fra landstigningsstedet til husklyngen. I nærheten av husene er det fin flora og en benk med bord.

Oppdatert mars 2015

Cruisehåndboka fås også som bok

Bestill nå

Innbundet og rikt illustrert, 241 sider, kr 249,–

Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø